Krajský soud v Ústí nad Labem krajskysoud.org


Vítejte na stránce věnované Krajskému soudu v Ústí nad Labem a jeho působení v opatrovnických kauzách nezletilých dětí.

V roce 2010 podpořil Ústavní soud to, aby dětem zůstávala i po rozvodu ve větší míře péče obou rodičů (viz video v pravém sloupci). Jak se s tím srovnal Krajský soud v Ústí nad Labem?

Zatím máme - s ohledem na to, že stránky věnované tomuto soudu teprve začínají fungovat - k dispozici jen jeden jeho rozsudek. Ten je však poměrně pozitivní. Senát krajského soudu rozhodl o střídavé péči o tříletého chlapečka.
Radka Pleyerová, Tomáš Hájek, Jiří Derfl

"Je pravdou, že mezi rodiči je narušena vzájemná komunikace, jak vyplynulo ze samotného řízení. ... I když jsou rodiče jiných povahových vlastností, je nepochybné, že jejich působení vůči nezletilému se vzájemně doplňuje. Každý z rodičů přistupuje k nezletilému jiným způsobem, jinak posuzuje jeho potřeby, a jejich výchova vzájemně koresponduje."

To, že narušená komunikace by neměla být překážkou péče obou rodičů, je dnes už relativně akceptovaná skutečnost. Ostatně, kdy po rozchodu komunikace narušena není? Trojici soudců krajského soudu se ovšem podařilo dobře uchopit i rozdílnost přístupu rodičů k výchově. Každý je jiný, každý přistupuje k dítěti jinak - a tím se navzájem doplňují. Žádní dva lidé nejsou stejní a dítě se bude potkávat i s navzájem velmi odlišnými lidmi, přístupy a požadavky - ve školce, ve škole, mezi kamarády... Různost mezi rodiči proto není překážkou, ale pro dítě spíše výhodou.
Máte také zkušenosti s Krajským soudem v Ústí nad Labem? Napište nám: mail@krajskysoud.org


Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky:

"Stále přetrvává v té soudní judikatuře taková pověra, že tím vhodnějším a lepším pro výchovu, zejména dětí útlého věku, je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jenom kvůli pohlaví, preferovat."

Užitečné informace o péči o děti po rozvodu najdete na portálu
rodič.eu